fbpx

Om oss

Föreningen

Panoramica är en ideell kulturförening vars mål är att främja visning, spridning och distribution av latinamerikansk film och kultur i Sverige. Vårt mål är att förnya föreställningarna om de latinamerikanska samhällena samt främja mångfald i det svenska kulturlivet genom kulturella och akademiska aktiviteter.

Festivalen

Panoramica är den första latinamerikanska filmfestivalen i Stockholm. Den ger en möjlighet att främja visning och spridning av latinamerikansk film i Sverige och därmed bidra till en ökad mångfald inom den svenska filmscenen. Vi har som vision att göra samtida latinamerikansk film till ett medium för kulturellt och konstnärligt utbyte mellan Sverige och Latinamerika.

Festivalens målsättning

Att stimulera utbyte och dialog mellan olika etniska grupper i Sverige genom att uppdatera utbudet av berättelser från Latinamerika.

Bidra till aktualiseringen av föreställningarna om Latinamerika och latinamerikaner och på så sätt bidra till att göra det svenska kulturlivet mer varierat.

Att sprida den samtida latinamerikanska filmens uttryck, tekniker och berättarstilar i Sverige så att de kan göra samma avtryck här som i övriga världen.

Att tillhandahålla en plattform för dialog och utbyte mellan den svenska och den latinamerikanska filmindustrin.

Samarbetspartners

ABF Stockholm

ABF Stockholm är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. Den är en idéburen organisation som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet. De genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. De ger deras medlemsorganisationer och samarbetsföreningar och fria grupper pedagogiska verktyg och erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal. Sedan sommaren 2015 arrangerar de även studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.

Latinamerika i fokus

Sedan år 2003 arrangerar föreningen Imágenes del Sur film och kulturfestivalen Latinamerika i fokus, i Malmö. Tanken är att visa en annan bild av Latinamerika än den som oftast syns i media och att lyfta fram film som vanligtvis inte kommer till svenska biografer.

Latinamerikainstitutet

Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien. Några viktiga uppgifter är att främja forskning och kunskap kring aktuella samhällsförhållanden i regionen, samt driva Latinamerikabiblioteket och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Cinema Queer

Cinema Queer är Sveriges största internationella hbtq-filmfestival och äger rum sista veckan i september i Stockholm varje år. Cinema Queer grundades 2012 med syfte att bredda det heteronormativa biografutbudet i Sverige samt för att erbjuda Stockholmspubliken en stor bredd av queerfilm.

Cinema Queer fokuserar på film som ifrågasätter, diskuterar och ser bortom de rådande normerna samt belyser historier som annars inte uppmärksammas. Målet är att skapa en självklar plattform för hbtq-filmen i Sverige, både för internationell film, men även för svenska filmare och filmintresserade. Cinema Queer erbjuder även barn och ungdomar normbrytande skolbio samt knattefilm för regnbågsfamiljen.

Vilka är vi?

Personer

Konstnärlig ledare och program:
Johan Fogde Dias
Clarice Goulart
Mónica Hernández Rejón
Alan Stein

Presskoordinator:
Johan Fogde Dias

Ekonomiansvariga:
Mónica Hernández Rejón
Alan Stein

Sponsoransvariga:
Yanira Jiménez
Clarice Goulart

Volontärkoordinator:
Yanira Jiménez

Gästkoordinator:
Clarice Goulart

Redaktörer:
Emelie Lindholm
Mónica Hernández Rejón

Texter och översättning:
Borja Antón
Julius Copcutt
Emelie Lindholm
Karin Ericsson

Webb och grafisk form
Jon Edergren, Spektra
Fernando Medina, Spektra
Malva Fürst, Spektra

Trailer:
Kalle Jansson/Pråmfilm

Fotografansvariga:
Kalle Jansson
Reinaldo Ubilla

Kontakt

Panoramica
Stockholms latinamerikanska filmfestival
Slipgatan 8
11739 Stockholm

Mail: [email protected]

Vill du arbeta som volontär på festivalen?
Hör av dig till: [email protected]