fbpx

Arkiv: Festivalen 2021


Det är ingen överdrift att det senaste året har varit en tuff utmaning för Latinamerika. Inte enbart för den kris som covid-19 skapade men även för de politiska och sociala effekter som medföljde pandemin och som har genomsköljt regionen.

I Chile skrivs det historia just nu där en ny konstitution ska skrivas av delegater framröstade av folket. I grannlandet Argentina lyckades landets många kvinnor med sina gröna halsdukar, pañuelos, få igenom sin lagliga rätt till sin kropp efter månader av protester som resulterade i legaliseringen av abort i landet. I Brasilien är demokratin ochkulturen under attack sedan den nuvarande regeringen tillträdde för två år sedan och Mexiko står fortfarande inför en stor humanitär kris som har krävt hundratusentals liv de senaste 20 åren.

Hur brådskande alla dessa debatter är kan man se i de filmer som ingår i årets upplaga av Stockholms latinamerikanska filmfestival – Panoramica. Den röda tråden för i år är Moderskap, ett tema som tydligt var återkommande bland filmerna vi valde ut och som kändes allt mer viktigt i dessa tider. Vad innebär det att vara en mamma? Vad gör en mamma till en mamma? Vad händer med kvinnor som inte har något annat val än att fortsätta med en oönskad graviditet? Bara några av få frågor som ställs inom ramen för årets tema.

En annan viktig fråga för årets program är de olika utmaningar som ursprungsbefolkningar står inför när det gäller att skydda naturen och sitt sätt att leva. Vår fokus är dokumentärfilmens förmåga att synliggöra ursprungsbefolkningarnas kamp och deras bidrag för att lösa ett stort globalt problem som många känner till: klimatkrisen.

Välkommen tillbaka till Panoramica. Vi bjuder in dig till en reflektion av hur Latinamerika idag kan vara en smältdeg av olika kulturer men där kampen fungerar som en enande kraft.

Seminarier

Moderskap i den latinamerikanska filmen idag

Vad innebär det att vara mor? Vad gör en mor till en mor? Vilka är de viktigaste utmaningarna för mödrar i dagens Latinamerika? Och vad händer med en kvinna när hon inte har något val utan tvingas fullfölja en oönskad graviditet? Detta är några av de frågor som regissörerna Sol Berruezo, Paula Hernández och Paz Fábrega lyfter och belyser i sina filmer Mamá, mamá, mamá, Las siamesas och Aurora.

Lyssna till regissörernas reflektioner i ett samtal kring moderskap i latinamerikansk film, deras erfarenheter av att producera och distribuera filmer om temat och den potential som spelfilm har för att förbättra kvinnors liv.

Urfolkens kamper inom den latinamerikanska dokumentärfilm

Sedan koloniseringen har landområden av de olika urfolksamhällena i Latinamerika fråntagits dem. De har varit tvungna att möta otaliga utmaningar för att hålla sin kultur levande och skydda sin livsstil.

Årets program inkluderar filmerna Nothing but the Sun, The Pink Indian Against the Invisible Beast: Noel Nutel’s Battle, Nũhũ Yãg Mũ Yõg Hãm: This Land Is Our Land! och The Spokeswoman som reflekterar över de utmaningar som ursprungsbefolkningen i länder som Paraguay, Brasilien och Mexiko står inför.

Följ med på ett samtal med regissörerna kring deras erfarenheter av att skildra denna verklighet och hur film kan vara ett kraftfullt verktyg i dessa gruppers kamper.