Tai Linhares


6/9 2020

Tai Linhares är en brasiliansk filmskapare och fotograf som bor i Tyskland.
Hennes första kortfilm, Loom (2014), berättar historien om arbetare från Rio de Janeiros periferi som förföljdes, arresterades och torterades under den brasilianska militärdiktaturen.

Nyhetsbrev

Namn

Email